Na podstawie §18 ust 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002r. (Dz. U 2003 nr 6 poz.69 ze zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach za zgodą Prezydenta Miasta  Nowego Sącza zawieszam wszystkie zajęcia prowadzone w bezpośrednim kontakcie z klientami poradni (dziećmi, rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, specjalistami szkolnymi) w okresie od 23 marca 2020r do dnia przywrócenia  zajęć w szkołach i placówkach oświatowych przez Ministra Edukacji Narodowej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu czynna w godzinach 8.00-16.00

Punkt odbioru opinii i informacji  oraz przyjmowanie dokumentacji  do badań  w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu  znajduje się  w gabinecie        Nr 16 (parter, wejście od strony boiska  sportowego)

 Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny

 18 4438622,     604 196 628,    509 745 510