Najbliższe posiedzenie zespołu  orzekającego rozpatrującego wnioski o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z wadami wzroku odbędzie się w dniu 06.10.2017 r. o godzinie 8:00.