Zapraszamy na spotkanie specjalistów ze szkół, przeszkoli i placówek (psychologów, pedagogów, logopedów) z terenu Miasta Nowego Sącza organizowane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Nowym Sączu w dniu 19.01.2018r. (piątek) w godz. 09.00- 12.00.

Tematem spotkania będzie „Omówienie współpracy w świetle nowych przepisów prawa oświatowego”.

Program:

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach w świetle nowego prawa oświatowego (Barbara Nawojowska),
– wydawania orzeczeń (kształcenie specjalne, nauczanie indywidualne, roczne indywidualne przygotowanie przedszkolne, – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)
–  opinii (o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju)
– opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia (Katarzyna Czarnecka).
2. Wspomaganie szkół i placówek (Katarzyna Malik-Ziętek).
3. Dyskusja, omawianie spraw, wymiana doświadczeń.