Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w dniu 14.10.2020r.  z okazji Dnia Edukacji Narodowej czynna od godziny 8.00 – 14.00.