Lp. Temat
 
Prowadzący Czas trwania Forma Miejsce
1. Szkolenia dla nauczycieli uczących dzieci niewidome i  słabo widzące mgr A. Mazur-Matczyńska
mgr I. Maziarz
Wg potrzeb Szkolenie Szkoła
2. Konsultacje indywidualne dla pedagogów i nauczycieli uczących dzieci słabo widzące mgr A. Mazur-Matczyńska
mgr Irena Maziarz
Wg potrzeb Szkolenie Szkoła/Poradnia
3. Konferencje dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych uczących dzieci z wadami słuchu mgr B. Ćwik
mgr A. Nosal
Wg potrzeb Szkolenie Szkoła
4. Konsultacje z pedagogami szkolnymi pod kątem organizowania badań logopedycznych na terenie szkoły oraz pod kątem pomocy logopedycznej . mgr U. Serkowska
mgr A. Popardowska
mgr Barbara Nawojowska
mgr A. Józefów
mgr A. Stachoń
Wg potrzeb Konsultacje indywidualne/ grupowe Szkoła
5. Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych mgr E.Kulig
mgr B. Nawojowska
Wg potrzeb Grupa wsparcia Poradnia
6. Konsultacje z nauczycielami dotyczące  rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i zaburzeń  zachowania  Szkoła Podstawowa kl. VII  i klasy II, III Gimnazjum i Szkoła ponadpodstawowa/ponadgimanazjalna mgr I. Ciesielka
mgr E. Kulig
mgr K. Czarnecka
mgr A. Zielińska
Wg potrzeb Konsultacje indywidualne/ grupowe Szkoła/Poradnia
7. Konsultacje z nauczycielami przedszkoli w celu wypracowania planu pracy postępowania z dziećmi przejawiającymi trudności adaptacyjne, wychowawcze, emocjonalne mgr I. Biała
mgr H. Zając
inni psycholodzy w zależności od potrzeb
Wg potrzeb Konsultacje indywidualne / grupowe Przedszkola
8. Pomoc pedagogom szkolnym we wdrażaniu programu przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym. mgr K. Czarnecka Wg potrzeb Konsultacje indywidualne / grupowe Szkoła/Poradnia
9. Pomoc w opracowaniu i wdrażaniu przez szkoły strategii przeciwdziałania zachowaniom agresywnym mgr K. Czarnecka Wg potrzeb Konsultacje indywidualne / grupowe Szkoła/Poradnia
10. Profilaktyka zaburzeń rozwojowych i pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych poprzez prowadzenie konsultacji dla nauczycieli Psycholodzy:
mgr I. Biała
mgr I. Ciesielka
mgr U. Drozd
mgr A. Macheta
mgr A. Mazur – Matczyńska
mgr A. Nosal
mgr H. Zając
mgr A. Zielińska
Pedagodzy:
mgr E. Tokarczyk
mgr B. Ćwik
mgr I. Maziarz
mgr E. Kulig
mgr K. Gruca
mgr M. Kotlarz
mgr D. Łukasik
mgr K. Mordarska
mgr K. Czarnecka
Wg potrzeb Szkolenia/konferencja prowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatowych Szkoła/Poradnia
11. Mediacje oświatowe (szkolne): nauczyciele –  uczniowie – rodzice mgr B. Nawojowska Wg potrzeb Mediacje Szkoła/Poradnia
12. Punkt konsultacyjny na terenie PPP w Nowym Sączu
wszyscy psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy Wg potrzeb Konsultacje Poradnia
13. Regionalny Ogólnopolski projekt dot. funkcjonalnej diagnozy ucznia „TROSKA” mgr E. Kulig Rodzice, nauczyciele, uczniowie Projekt Poradnia/Szkoła
14. FASD – Płodowy Zespół Alkoholowy mgr E. Kulig Rodzice, nauczyciele, uczniowie Szkolenie Szkoła
15. Wspomaganie nauczycieli  Przedszkoli      i Szkół mgr A. Zdrzałka
mgr B. Nawojowska
mgr A. Mazur -Matczyńska
wg potrzeb wspomaganie Szkoła/przedszkole

 
 

  • W przypadku konsultacji na terenie Poradni, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem (18) 443-86-22, 604 -196-628
  • W przypadku zajęć organizowanych na terenie przedszkoli, szkół i placówek, prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na miesiąc przed planowanym spotkaniem /druk do pobrania ze strony poradni/