Lp. Temat Prowadzący Czas trwania Forma Miejsce
1. „Gotowość (dojrzałość) szkolna” mgr D. Łukasik
mgr A. Macheta
mgr A. Popardowska
1 godzina Prelekcja Przedszkole
2. „Adaptacja dziecka do przedszkola” mgr D. Łukasik
mgr A. Macheta
1 godzina Prelekcja Przedszkole
3. „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka” mgr Urszula Serkowska
mgr Agnieszka Popardowska
mgr B. Nawojowska
mgr A. Józefów
mgr A. Stachoń
1 godzina Prelekcja Szkoła/Przedszkole
4.  „ Kiedy zaczyna się problem” (profilaktyka uzależnień) mgr Iwona Ciesielka
mgr Ewa Kulig
3 godziny zajęć

 

Prelekcja Szkoła
5. „ Eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi   w okresie dojrzewania” mgr Ewa Kulig 1 godzina Prelekcja Szkoła
6. „Cyberm – zagrożenia” mgr Ewa Kulig 1 godzina Prelekcja Szkoła
7. Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców doskonalące  ich umiejętności wychowawcze – „Szkoła dla Rodziców” (część I  część i II) mgr Katarzyna Gruca
mgr Ewa Kulig
mgr I. Ciesielka
3 godziny Warsztaty Poradnia
8. Praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami          w uczeniu się Psycholodzy:
mgr I. Biała
mgr I. Ciesielka
mgr U. Drozd
mgr  A. Macheta
mgr A. Mazur – Matczyńska
mgr Anna Nosal
mgr  H. Zając
mgr A. Zielińska
Pedagodzy:
mgr E. Tokarczyk
mgr  B. Ćwik
mgr I .Maziarz
mgr E. Kulig
mgr K. Gruca
mgr M. Kotlarz
mgr D. Łukasik
mgr K. Mordarska
mgr K. Czarnecka
Wg potrzeb Wg potrzeb Poradnia
9. Praca z  dzieckiem o ogólnych trudnościach w nauce Psycholodzy:
mgr I. Biała
mgr I. Ciesielka
mgr U. Drozd
mgr A. Macheta
mgr A. Mazur – Matczyńska
mgr Anna Nosal
mgr H. Zając
mgr A. Zielińska
Pedagodzy:
mgr E. Tokarczyk
mgr B. Ćwik
mgr I. Maziarz
mgr E. Kulig
mgr K. Gruca
mgr M. Kotlarz
mgr  D. Łukasik
mgr K. Mordarska
mgr K. Czarnecka
Wg potrzeb Wg potrzeb Poradnia
10. Praca z dzieckiem o obniżonych możliwościach intelektualnych Psycholodzy:
mgr I. Biała
mgr I. Ciesielka
mgr U. Drozd
mgr A. Macheta
mgr A. Mazur – Matczyńska
mgr Anna Nosal
mgr  H. Zając
mgr A. Zielińska
Pedagodzy:
mgr E. Tokarczyk
mgr B. Ćwik
mgr I. Maziarz
mgr E. Kulig
mgr K. Gruca
mgr M. Kotlarz
mgr D. Łukasik
mgr K. Mordarska
mgr K. Czarnecka
Wg potrzeb Wg potrzeb Poradnia
11. Rozwiązywanie problemów wychowawczych Psycholodzy:
mgr I. Biała
mgr I. Ciesielka
mgr U. Drozd
mgr  A. Macheta
mgr A. Mazur – Matczyńska
mgr Anna Nosal
mgr H. Zając
mgr A. Zielińska
Pedagodzy:
mgr E. Tokarczyk
mgr B. Ćwik
mgr I. Maziarz
mgr E. Kulig
mgr K. Gruca
mgr M. Kotlarz
mgr D. Łukasik
mgr K. Mordarska
mgr K. Czarnecka
Wg potrzeb Wg potrzeb Poradnia
12. Postępowanie  z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo Psycholodzy:
mgr I. Biała
mgr I. Ciesielka
mgr U. Drozd
mgr A. Macheta
mgr A. Mazur – Matczyńska
mgr Anna Nosal
mgr H. Zając
mgr A. Zielińska
Pedagodzy:
mgr E. Tokarczyk
mgr B. Ćwik
mgr I Maziarz
mgr E. Kulig
mgr K. Gruca
mgr M. Kotlarz
mgr D. Łukasik
mgr K. Mordarska
mgr K. Czarnecka
Wg potrzeb Wg potrzeb Poradnia
13. Postępowania z dzieckiem przejawiającym zachowania lękowe Psycholodzy:
mgr I. Biała
mgr I. Ciesielka
mgr U. Drozd
mgr A. Macheta
mgr A. Mazur – Matczyńska
mgr Anna Nosal
mgr H. Zając
mgr A. Zielińska
Wg potrzeb Wg potrzeb Poradnia
14. Udzielania porad i wskazówek rodzicom Psycholodzy:
mgr I. Biała
mgr I. Ciesielka
mgr U. Drozd
mgr A. Maczeta
mgr A. Mazur – Matczyńska
mgr Anna Nosal
mgr H. Zając
mgr A. Zielińska
Pedagodzy:
mgr E. Tokarczyk
mgr B. Ćwik
mgr I .Maziarz
mgr E. Kulig
mgr K. Gruca
mgr M. Kotlarz
mgr D. Łukasik
mgr K. Mordarska
mgr K. Czarnecka
Wg potrzeb Wg potrzeb Poradnia
15. Praca z dzieckiem z zaburzeniami komunikacji językowej mgr U. Serkowska
mgr A. Popardowska
mgr B. Nawojowska
mgr A. Józefów
mgr A. Stachoń
Wg potrzeb Wg potrzeb Poradnia
16. Problemy rozwojowe, wychowawcze i emocjonalne dziecka w wieku przedszkolnym mgr H. Zając
mgr I. Biała
mgr  D. Łukasik
mgr A. Macheta
Wg potrzeb Wg potrzeb Przedszkole
17. „Charakterystyka funkcjonowania psychofizycznego dziecka z wadą słuchu” mgr A. Nosal 3 godz. wykład Grupowa Szkoła
18. „Potrzeby psychiczne młodzieży z  wadą słuchu” mgr A. Nosal 2 godz. wykład Grupowa Szkoła
19. „Wsparcie dla rodziców dzieci z wadami słuchu” mgr A. Nosal Wg potrzeb Grupowa Szkoła/Poradnia
20. „Postawy rodzicielskie wobec niepełnosprawności dziecka” mgr A. Nosal
mgr B. Ćwik
3 godz. warsztat Grupowa Szkoła/Poradnia
21. „Postawy rodzicielskie wobec dziecka z wadą wzroku” mgr  A. Mazur – Matczyńska 2 godziny – wykład Grupowa Szkoła/Poradnia
22. „Psychologiczna charakterystyka dziecka niewidomego i słabo widzącego” mgr A. Mazur – Matczyńska 2 godziny – wykład Grupowa Szkoła/Poradnia
23. „Problemy integracji dzieci niewidomych i słabo widzących w grupach rówieśników widzących” mgr I. Maziarz 2 godziny – pogadanka Grupowa Szkoła/Poradnia
24. „Rozwój i usprawnianie ruchowe dziecka słabo widzącego i niewidomego” mgr I. Maziarz 3 godziny
wykład
Grupowa Szkoła/Poradnia
25. „Postawy rodziców i otoczenia dziecka niewidzącego i słabo widzącego, potrzeby dzieci niewidzących, akceptacja dziecka niewidomego” mgr I. Maziarz 2 godziny
pogadanka
Grupowa Szkoła/Poradnia
26. „Dzieci niewidome i słabo widzące z dodatkowymi ograniczeniami – formy pomocy rehabilitacyjnej, rewalidacyjnej i edukacyjnej” mgr I. Maziarz 2 godziny
pogadanka
Grupowa Szkoła/Poradnia
27. „Przygotowanie do szkoły dziecka niewidomego  i słabo widzącego” mgr I. Maziarz
mgr A. Mazur – Matczyńska
2 godziny
pogadanka
Grupowa Szkoła/Poradnia
28. „Omówienie literatury, książek, czasopism dla rodziców dzieci niewidomych i słabo widzących” mgr I. Maziarz 1 godzina
pogadanka
Grupowa Szkoła/Poradnia
29. „Trudności szkolne i dzieci słabo widzących i niewidomych uczących się w szkołach masowych – system pomocy dla tej grupy dzieci” mgr I. Maziarz 3 godziny
wykład, pogadanka
Grupowa Szkoła/ Poradnia
30. „Nauka Rodziców elementów orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dziecka niewidomego i słabo widzącego w przestrzeni zamkniętej”. mgr I. Maziarz 2 x 2 godziny
wykład, ćwiczenia
Grupowa Szkoła/ Poradnia
31. Terapia rodzin mgr A. Walczyńska
mgr K. Malik-Ziętek
mgr  I. Ciesielka
1 – 1,5 godziny terapia Poradnia

 

  • W przypadku zajęć organizowanych na terenie przedszkoli, szkół i placówek, prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na miesiąc przed planowanym spotkaniem /druk do pobrania ze strony poradni/