Oferta dla uczniów 2017/2018  – działalność diagnostyczna  

Oferta Temat Prowadzący Czas trwania Odbiorcy Miejsce
 
Diagnoza psychologiczna
 
Diagnozowanie psychologicznej sytuacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi mgr I. Biała,
mgr U. Drozd
mgr A. Macheta
mgr A. Mazur-Matczyńska
mgr A. Nosal
mgr H. Zając
mgr A. Zielińska
3 godziny Szkoła Podstawowa klasy O –VI Poradnia
Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku 0-3 lat mgr I. Biała
mgr H. Zając
mgr A. Nosal
mgr A. Mazur-Matczyńska
2 -3 godziny 0-3 lat Poradnia
przedszkolnym, określenie dojrzałości szkolnej mgr I. Biała
mgr H. Zając
mgr A. Macheta
mgr U. Drozd
mgr A. Mazur-Matczyńska
2 – 3 godziny Oddziały przedszkolne, Szkoła Podstawowa kl. O Poradnia
w wieku szkolnym mgr H. Zając
mgr I. Biała
mgr A Mazur-Matczyńska
mgr A. Macheta
mgr U. Drozd
mgr A. Nosal
mgr K. Malik-Ziętek
mgr A. Zielińska
mgr A. Zdrzałka
3 godziny SP kl. I-VI Poradnia
Szkoła Podstawowa kl. VII i VIII, gimnazjum kl. II i III i szkoły ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne mgr A. Zielińska
mgr I Ciesielka
mgr K. Malik-Ziętek
mgr A. Zdrzałka
oraz inni psycholodzy w razie potrzeby
3 godziny Szkoła Podstawowa klasy VII i VIII, gimnazjum, klasa II i III oraz  szkoły ponadpodstawowe Poradnia
Diagnoza psychologiczna młodzieży przejawiającej zaburzenia emocjonalne Adaptacyjne oraz zaburzenia osobowości Wszyscy psycholodzy 3 godziny
 
Szkoła Podstawowa klasy gimnazjum, klasy II i III, szkoły ponadpodstawowe                 i
ponadgimnazjalne
Poradnia
Diagnoza uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim mgr I. Biała,
mgr A. Mazur-Matczyńska
W zależności od potrzeb Od 3 r. ż. do 25 r.ż. Teren
Diagnoza dzieci z wadami wzroku mgr A. Mazur-Matczyńska W zależności od potrzeb Dzieci uczniowie  z wadami wzroku Poradnia
Diagnoza dzieci z wadami słuchu mgr A. Nosal W zależności od potrzeb Dzieci i uczniowie z wadami słuchu Poradnia
Diagnoza dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym Wszyscy psycholodzy W zależności od potrzeb Dzieci i uczniowie z rejonu działania PPP Poradnia
Diagnoza dzieci z niepełnosprawnością ruchową Wszyscy psycholodzy W zależności od potrzeb Dzieci i uczniowie z rejonu działania PPP Poradnia
Pomoc uczniom klas VIII, gimnazjum kl. II i III i szkół ponadpodstawowych w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, szkoły branżowe I, II stopnia mgr A. Zielińska
mgr E. Tokarczyk
W zależności od potrzeb Klasy VIII, gimnazjum kl. II i III i szkół ponad -podstawowych w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, szkoły branżowe I, oraz II stopnia Poradnia/Szkoła
Diagnoza dzieci z zaburzeniami autystycznymi. mgr I. Biała 3 godziny Dzieci i młodzież do 24 r. ż. Poradnia
Diagnoza  pedagogiczna Diagnozowanie dzieci i młodzieży  celem określenia ich sytuacji edukacyjnej i specyficznych potrzeb edukacyjnych mgr E. Tokarczyk
mgr B. Ćwik
mgr I. Maziarz
mgr E. Kulig
mgr K. Gruca
mgr M. Kotlarz
mgr D. Łukasik
mgr K. Mordarska
mgr K. Czarnecka
3 godziny Szkoła Podstawowa, Ponadpodstawowa, II i III Gimnazjum, Szkoły Ponadgimnazjalne Poradnia
Diagnoza dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym mgr K. Czarnecka
mgr K. Mordarska
mgr M. Kotlarz
3 godziny Dzieci i młodzież z rejonu działania PPP Poradnia
Diagnoza dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. mgr I. Maziarz
mgr K. Czarnecka
3 godziny Dzieci i młodzież z rejonu działania PPP Poradnia
Diagnoza surdopedagogiczna dzieci z wadami słuchu mgr B. Ćwik 3 godziny Dzieci i młodzież z rejonu działania PPP Poradnia
Diagnoza pedagogiczna dzieci z wadami wzroku.
Diagnoza funkcjonalnego widzenia
mgr I. Maziarz 3 godziny  Dzieci i młodzież z rejonu działania PPP Poradnia
Diagnoza pedagogiczna  dzieci z autyzmem mgr K. Mordarska 3 godziny Dzieci i młodzież z rejonu działania PPP Poradnia
Diagnoza logopedyczna Diagnoza logopedyczna na terenie poradni dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy mgr U. Serkowska
mgr J. Stachoń,
mgr B. Nawojowska
mgr A. Popardowska
mgr A. Józefów
2 godziny Dzieci i młodzież z rejonu działania PPP Poradnia

 
 
Oferta dla uczniów 2017/18 – działalność terapeutyczna

LP Forma pomocy Specjalista Czas trwania Odbiorcy Miejsce
1. Indywidualna pomoc psychologiczna dzieci z  zaburzeniami emocjonalnymi mgr H. Zając,
mgr I. Biała,
mgr U. Drozd
mgr A. Zielińska,
mgr A. Macheta
mgr A. Mazur-Matczyńska
mgr K. Malik-Ziętek
mgr A. Zdrzałka
1 godzina Szkoły Podstawowe klasy O-VI Poradnia/Szkoła
2. Psychoterapia indywidualna młodzieży mgr E. Kulig
mgr A. Walczyńska
mgr I. Ciesielka,
mgr K. Malik-Ziętek
45 – 60 minut. Dzieci i młodzież z rejonu działania Poradni Poradnia
3. Konsultacje psychologiczne, skierowane na  rozwiązywanie  problemu dziecka w kontekście  domu rodzinnego i szkoły mgr H. Zając
mgr I. Biała
mgr  U. Drozd
mgr A. Zielińska
mgr A. Macheta
mgr A. Mazur-Matczyńska
mgr I. Ciesielka,
mgr A. Nosal
mgr K. Malik-Ziętek
mgr A. Zdrzałka
1 godzina Dzieci i młodzież z rejonu działania Poradni Poradnia
4. Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży, które utraciły wzrok mgr A. Mazur-Matczyńska 1 godzina Dzieci i młodzież z rejonu działania Poradni Poradnia
5. Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży z afazją i innymi problemami w funkcjonowaniu poznawczym na tle zaburzeń neurologicznych mgr A. Nosal 1 godzina Dzieci i młodzież z rejonu działania Poradni Poradnia
6. Indywidualna opieka psychologiczna nad młodzieżą eksperymentującą  i zagrożoną uzależnieniem mgr I. Ciesielka
mgr E. Kulig
1 godzina Dzieci i młodzież z rejonu działania Poradni Poradnia
7. Terapia grupowa dzieci z problemami  emocjonalnymi i adaptacyjnymi mgr D. Łukasik
mgr A. Macheta
2 godziny Dzieci z klas III i IV z rejonu działania Poradni Poradnia
8. Terapia dzieci z wadami słuchu mgr B. Ćwik 1 godzina Dzieci i młodzież z rejonu działania Poradni Poradnia
9. Terapia dzieci z wadami wzroku mgr A .Mazur-Matczyńska
mgr I. Maziarz
1 godzina Dzieci i młodzież z rejonu działania Poradni Poradnia
10. Prowadzenie grupy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, celem wspomagania rozwoju mgr I. Biała 2 godziny Dzieci i młodzież z rejonu działania Poradni Poradnia
11. Grupa terapeutyczna dla uczniów klas ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z problemami emocjonalnymi mgr I. Ciesielka
mgr E. Kulig
3 godziny Dzieci i młodzież z rejonu działania Poradni Poradnia
12. Zespołowa terapia pedagogiczna – „Ortograffiti” dla  uczniów  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się technik szkolnych czytania i pisania mgr E. Tokarczyk
mgr B. Ćwik
mgr K. Gruca
1,5 godziny Dzieci i młodzież z rejonu działania Poradni Poradnia
13. Terapia indywidualna pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi, specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz     w prawidłowym opanowaniu technik czytania i pisania
 
mgr E. Tokarczyk
mgr B. Ćwik
mgr I. Maziarz
mgr E. Kulig
mgr K. Gruca
mgr M. Kotlarz
mgr D. Łukasik
mgr K. Mordarska
mgr K. Czarnecka
1 godzina Dzieci i młodzież z rejonu działania Poradni Poradnia
14. Terapia dzieci z wadami wzroku skierowana na usprawnianie widzenia i tworzenie mechanizmów kompensacji mgr I. Maziarz
1 godzina Dzieci i młodzież z rejonu działania Poradni Poradnia
15. Terapia dzieci z wadami słuchu skierowana na usprawnianie resztek słuchu i wytworzenie mechanizmów kompensacyjnych mgr B. Ćwik 1 godzina Dzieci i młodzież z rejonu działania Poradni Poradnia
16. Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami mowy
 
mgr U. Serkowska
mgr J. Stachoń,
mgr B. Nawojowska
mgr A. Popardowska
mgr A. Józefów
1 godzina Dzieci i młodzież z rejonu działania Poradni Poradnia
17. Terapia logopedyczna na terenie przedszkoli miejskich
 
mgr U. Serkowska
mgr J. Stachoń
mgr B. Nawojowska
mgr A. Popardowska
mgr A. Józefów
W zależności od potrzeb Dzieci i młodzież z rejonu działania Poradni Przedszkola Miejskie
18. Terapia Biofeedback dla dzieci i młodzieży mgr K. Mordarska
mgr A. Zdrzałka
1 godzina Dzieci i młodzież z rejonu działania Poradni Poradnia
19. Terapia grupowa dla dzieci z ADHD mgr K. Malik-Ziętek 2  godziny Klasy IV-VI SP lub
I-III SP
Poradnia
20. Terapia grupowa dla  dzieci przewlekle chorych mgr K. Malik-Ziętek
mgr A. Zdrzałka
2 godziny Klasy VII, VIII, gimnazjum Poradnia
21. Socjoterapia mgr K. Czarnecka
mgr K Gruca
mgr D. Łukasik
mgr A. Walczyńska
2 godziny SP klasy V-VII Poradnia

Zajęcia dla dzieci i uczniów prowadzone na terenie szkół i przedszkoli – 2017/18

LP Tematyka Osoby prowadzące Czas trwania Odbiorcy
1. Zajęcia  integracyjne dla dzieci młodszych mgr D. Łukasik
mgr K. Mordarska
mgr A. Macheta
mgr E. Tokarczyk
mgr I. Biała
mgr K. Gruca
mgr U. Drozd,
mgr A. Zielińska
3 godziny Klasy I-VI SP
2. Zajęcia integracyjne dla młodzieży mgr E. Tokarczyk
mgr A. Zielińska
mgr E. Kulig
mgr K. Gruca
mgr K. Mordarska
mgr B. Ćwik
3 godziny Klasy II i III gimnazjów, klasy I szkół, ponadpodstawowych oraz
ponadgimnazjlanych
3. Edukacja emocjonalna „Uczymy się sposobów radzenia sobie      z emocjami” mgr A. Macheta
mgr D. Łukasik
3 godziny Przedszkola, klasy SP, 0 – IV
4. Zajęcia aktywizujące do wyboru dalszej edukacji, wyboru szkoły mgr E. Tokarczyk
mgr A. Zielińska
3 godziny Klasy II, III gimnazjum,
klasy VII,
5. Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, nt. dotyczące przeciwdziałania agresji mgr K. Czarnecka
mgr D. Łukasik
mgr A. Zielińska
mgr K. Gruca
mgr E. Tokarczyk
2 godziny Uczniowie  SP
6. Zajęcia dotyczące tolerancji mgr E. Tokarczyk
mgr A. Zielińska
2 godziny Uczniowie  SP
7. Zajęcia dotyczące asertywności mgr E. Tokarczyk
mgr A. Zielińska
2 godziny Uczniowie  SP
8. Zajęcia dotyczące współpracy mgr E. Tokarczyk
mgr A. Zielińska
2 godziny Uczniowie  SP
9. Zajęcia dotyczące komunikacji mgr E. Tokarczyk
mgr A. Zielińska
2 godziny Uczniowie  SP
10. Saper – czyli jak rozminować agresję? mgr A. Zdrzałka 5 spotkań po
2 godziny
SP oraz gimnazjum
11. Trening pamięci i koncentracji uwagi
 
mgr A. Zdrzałka 2 godziny Klasy. VII, VIII
klasy gimnazjum
12. Myślenie twórcze kluczem do osiągnięcia sukcesu mgr A. Zdrzałka 2 godziny Klasy. VI, VII, VIII oraz
klasy gimnazjum,
13. Relaksacja na co dzień mgr A. Zdrzałka 2 godziny Klasy ponagimnazjalne,
klasy ponadpodstawowe
14. Jak sobie radzić ze stresem? mgr A. Zdrzałka
mgr K .Malik-Ziętek
2 godziny Klasy VI, VII, VIII
szkoły ponagimnazjalne,
szkoły ponadpodstawowe
15. Z emocjami za pan brat mgr K. Malik-Ziętek 4 godziny Kl. I-III SP
  • W przypadku zajęć organizowanych na terenie przedszkoli, szkół i placówek, prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na miesiąc przed planowanym spotkaniem  druk do pobrania ze strony poradni.