Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu informuje, że w dniu 15.04.2022r. Poradnia jest czynna od godziny: 7.30 – 13.00.