1.

Przesiewowe badanie logopedyczne na terenie przedszkoli i szkół podstawowych

mgr U. Serkowska

mgr J. Stachoń

mgr A Józefów

mgr A. Marczyk

mgr J. Łatka

mgr A. Popardowska

wg potrzeb

Badanie przesiewowe

Szkoła/ Przedszkole

2.

Przesiewowe badanie słuchu na terenie szkół

mgr A. Nosal

mgr A.Macheta-Baran

wg potrzeb

Badanie przesiewowe

Szkoła

3.

Przesiewowe badanie wzroku na terenie szkół

mgr I. Maziarz

mgr A. Mazur – Matczyńska

wg potrzeb

Badanie przesiewowe

Szkoła

  • W przypadku badań przesiewowych na terenie: przedszkoli, szkół i placówek, prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na miesiąc przed planowanym badaniem (druk do pobrania ze strony poradni).