Biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne) to nieinwazyjna metoda terapii polegająca na monitorowaniu przez specjalne urządzenie zmian fizjologicznych organizmu.
Ma na celu lepsze rozpoznawanie wpływu myśli i uczuć na fizjologię, dzięki czemu pacjent może nauczyć się kontrolować te funkcje organizmu, nad którymi w normalnych warunkach nie można panować (fale mózgowe czy napięcie mięśni).
Biofeedback jest wykorzystywany w terapii dzieci i młodzieży:
- z zaburzeniami koncentracji,
- z nadpobudliwością psychoruchową
- stanami lękowymi,
- z padaczką,
- z zaburzeniami autystycznymi (dzieci dobrze funkcjonujące),
- z niską odpornością na stres,
- z zaburzeniami zachowania,
- agresywnych, autoagresywnych,
- z niską samooceną,
- z zaburzeniami pamięci.

Ponadto biofeedback sprzyja polepszeniu jakości snu, utrzymywaniu równowagi psychicznej i dobrego samopoczucia, zwiększeniu wydolności systemu immunologicznego oraz odporności na stres i sytuacje trudne.

Uczestnictwo w terapii biofeedback w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu:
• Warunkiem zakwalifikowania do terapii jest dostarczenie wyniku badania EEG (z opisem lekarza neurologa zawierającym wykluczenie fotowrażliwości oraz stwierdzeniem braku przeciwwskazań do terapii biofeedback) oraz dokumentacji lekarskiej z poradni specjalistycznych (jeśli taką dziecko posiada).
• Treningi odbywają się 1 raz w tygodniu .
• Czas trwania treningu: 45 – 60 minut.
• Cykl treningów początkowych obejmuje 10 spotkań.
• Całkowita liczba zaleconych treningów zależy od ich postępów i wynosi do 20 spotkań.
• Po zakończeniu terapii istnieje możliwość ponownego zapisania na listę oczekujących.
• Dziecko przed treningiem powinno dobrze przespać noc i powinno być najedzone.
• Dziecko uczestniczące w treningu powinno być zdrowe, bez objawów infekcji.
• Rodzic zapoznaje się i akceptuje zasady uczestnictwa dziecka w terapii oraz podpisuje kontrakt.

Zapisy w sekretariacie Poradni lub u osoby diagnozującej dziecko.