Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie dotyczące dostępności ma zastosowanie do strony internetowej poradnia-nowysacz.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu
ul. Broniewskiego 5
33-300 Nowy Sącz

telefon:
(018) 443 86 2
+48 509 745 510
+48 604 196 628

adres e-mail:
poradnia.pp@edu.nowysacz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń, które zostały wymienionych poniżej.

• dokumenty, które są dostępne na stronie do pobrania (pliki z rozszerzeniem .PDF) systematycznie są sprawdzane i dopasowywane pod względem dostępności.

Ułatwienia na stronie internetowej:

Na stronie internetowej znajduje się logo (odnośnik widoczny w lewym górnym rogu) dostępności dla osób niepełnosprawnych. Posiada ono następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:
• zmniejszanie i powiększanie wielkości tekstu na stronie,
• skala szarości,
• wysoki kontrast,
• tryb negatywu,
• jasne tło,
• podświetlanie linków na stronie internetowej,
• możliwość włączenia czytelniejszej czcionki,
• nawigacja klawiaturą.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu

Sławomir Niedźwiedź - specjalista ds. admin.

telefon:
(018) 443 86 2
+48 509 745 510
+ 48 604 196 628

adres e-mail:
poradnia.pp@edu.nowysacz.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Dostępność architektoniczna:

• Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zlokalizowany jest przy ul. Broniewskiego 5 w Nowym Sączu.
• W okolicy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Inne:

• W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.