W roku szkolnym 2024/25 wszystkie warsztaty i zajęcia prowadzone w ramach współpracy tutejszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze szkołami będą odbywać się od października do końca kwietnia.

Lp.

Temat

Prowadzący

Czas trwania

Forma

Miejsce

1.

Szkolenia dla nauczycieli uczących dzieci niewidome i słabowidzące

mgr I. Maziarz

mgr A. Mazur – Matczyńska

 

wg potrzeb

Prelekcja

Szkoła

2.

Konsultacje indywidualne dla pedagogów i nauczycieli uczących dzieci słabowidzące

mgr I. Maziarz

mgr A. Mazur – Matczyńska

 

wg potrzeb

Konsultacja

Poradnia/

Szkoła

3.

Konsultacje dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych uczących dzieci z wadami słuchu

mgr A. Nosal

wg potrzeb

Konsultacja

Poradnia/

Szkoła

4.

Konsultacje z pedagogami szkolnymi pod kątem organizowania badań logopedycznych na terenie szkoły oraz pod kątem pomocy logopedycznej

mgr U. Serkowska

mgr J. Stachoń

mgr A Józefów

mgr A. Marczyk

mgr J. Łatka

mgr A. Popardowska

wg potrzeb

Konsultacja

Poradnia/

Szkoła

5.

Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych z terenu Nowego Sącza

mgr I. Małecka

dr E. Cygnar

wg potrzeb

Grupowa

Poradnia

6.

Grupa wsparcia dla psychologów szkolnych z terenu Nowego Sącza

mgr A. Nosal

mgr A. Reichel

wg potrzeb

Grupowa

Poradnia

7.

Konsultacje z nauczycielami dotyczące rozwiązywania problemów emocjonalnych i zaburzeń zachowania (SP kl. VIII, szkoła ponadpodstawowa)

mgr I. Ciesielka

mgr A. Walczyńska

wg potrzeb

Konsultacja

Poradnia/

Szkoła

8.

Konsultacje z nauczycielami przedszkoli w celu wypracowania planu pracy postępowania z dziećmi przejawiającymi trudności adaptacyjne, wychowawcze, emocjonalne

mgr I. Biała i inni psycholodzy w zależności od  potrzeb

wg potrzeb

Konsultacja

Przedszkole

9.

Profilaktyka zaburzeń rozwojowych (w tym mowy) i pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych poprzez prowadzenie konsultacji dla nauczycieli, udział w zebraniach RP oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatowych dla nauczycieli

wszyscy psycholodzy, pedagodzy, logopedzi  

wg potrzeb

Prelekcje/ konsultacje

 

Poradnia/

Szkoła

10.

Zajęcia warsztatowe z edukacji emocjonalno – społecznej

mgr K. Gruca

wg potrzeb

Warsztaty

Szkoła

  • W przypadku konsultacji na terenie Poradni, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem (18) 443 86 22 lub 604 196 628
  • W przypadku zajęć organizowanych na terenie przedszkoli, szkół i placówek, prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na miesiąc przed planowanym spotkaniem (druk do pobrania ze strony poradni).