OFERTA DLA UCZNIÓW – DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA

 

Oferta

Temat

Prowadzący

Czas trwania

Forma

Miejsce

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku 0 – 3 lat

mgr I. Biała

mgr A. Nosal

2 - 3 godz.

Diagnoza

Poradnia

Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym, określenie dojrzałości szkolnej

mgr I. Biała

mgr A. Macheta – Baran

mgr A. Mazur – Matczyńska

mgr A. Reichel

mgr J. Kulig

2 - 3 godz.

Diagnoza

SP kl. „0”

Poradnia

Diagnoza psychologiczna dzieci ze szkół podstawowych

mgr I. Biała

mgr A. Macheta – Baran

mgr A. Mazur – Matczyńska

mgr A. Reichel

mgr A. Zdrzałka

mgr J. Kulig

mgr L. Zapolska - Turcik oraz inni psycholodzy według potrzeb

3 godz.

Diagnoza

Poradnia

Diagnoza psychologiczna młodzieży szkół ponadpodstawowych

mgr  I. Ciesielka

mgr M. Skalski

mgr A. Zdrzałka oraz inni psycholodzy według potrzeb

3 godz

Diagnoza

Poradnia

Diagnoza psychologiczna dzieci i  młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, adaptacyjnymi oraz zaburzeniami osobowości

mgr I. Ciesielka

mgr M. Skalski

 mgr A. Zdrzałka

3 godz.

Diagnoza

Poradnia

Diagnoza uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim

mgr A. Macheta - Baran

mgr A. Mazur - Matczyńska

mgr J. Kulig

wg potrzeb

Diagnoza

Teren

Diagnoza psychologiczna dzieci z wadami wzroku

mgr A. Mazur - Matczyńska

wg potrzeb

Diagnoza

Poradnia

 

Diagnoza psychologiczna dzieci z wadami słuchu

mgr A. Nosal

mgr A. Macheta- Baran

3 godz.

Diagnoza

Poradnia

Diagnoza dzieci z afazją

mgr A. Nosal

wg potrzeb

Diagnoza

Poradnia

Diagnoza dzieci z zaburzeniami autystycznymi

mgr I. Biała

mgr A. Reichel

mgr A. Zdrzałka

3 godz.

Diagnoza

Poradnia

Zajęcia zawodoznawcze, pomoc w wyborze dalszej ścieżki kształcenia

mgr M.Kotlarz

 

 

 

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza surdopedagogiczna dzieci z wadami słuchu

 

3 godz.

Diagnoza

Poradnia

Diagnoza pedagogiczna dzieci z wadami wzroku. Diagnoza funkcjonalnego widzenia.

mgr I. Maziarz

3 godz.

Diagnoza

Poradnia

Diagnoza pedagogiczna dzieci z autyzmem i afazją

mgr K. Mordarska

mgr M. Kotlarz

i inni pedagodzy w razie potrzeb

3 godz.

Diagnoza

Poradnia

Diagnoza pedagogiczna dojrzałości szkolnej

mgr I. Maziarz

mgr K. Gruca

mgr K. Mordarska

mgr M. Kotlarz

mgr A. Walczyńska

3 godz.

Diagnoza

Poradnia

 

Diagnoza pedagogiczna uczniów szkół podstawowych

wszyscy pedagodzy

3 godz.

Diagnoza

Poradnia

 

Diagnoza pedagogiczna uczniów szkół ponadpodstawowych

wszyscy pedagodzy

3 godz.

Diagnoza

Poradnia

 

Diagnoza pedagogiczna pod kątem specyficznych trudności w nauce matematyki (dyskalkulia)

mgr K. Gruca

mgr K. Mordarska

3 godz.

Diagnoza

Poradnia

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna na terenie poradni dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy

mgr U. Serkowska

mgr J. Stachoń

mgr A. Józefów

mgr J. Łatka

mgr A. Marczyk

 mgr A. Popardowska

2 godz.

Diagnoza

Poradnia

Diagnoza Integracji Sensorycznej (SI)

Diagnoza Integracji Sensorycznej (II półrocze roku szkolnego 2023/2024)

mgr A. Zdrzałka

wg potrzeb

Diagnoza

Poradnia

 

 

 

 

 

OFERTA DLA UCZNIÓW – DZIAŁALNOŚĆ TERAPEUTYCZNA

 

Lp.

Forma pomocy

Specjalista

Czas trwania

Forma

Miejsce

1.

1)Indywidualna pomoc psychologiczna dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi Szkoły Podstawowej

mgr J. Kulig

mgr I. Biała

mgr A. Mazur – Matczyńska

1 godz.

Terapia

Poradnia/

Szkoła

 

 2)Indywidualna pomoc psychologiczna dzieci z      zaburzeniami emocjonalnymi Szkoły Ponadpodstawowej

mgr A. Zdrzałka

mgr I. Ciesielska

 

 

 

2.

Psychoterapia indywidualna młodzieży

mgr A. Walczyńska

mgr I. Ciesielka

1 godz.

Terapia indywidualna

Poradnia

3.

Konsultacje specjalistyczne skierowane na rozwiązywanie problemu dziecka w kontekście domu rodzinnego i szkoły

mgr J. Kulig

mgr A. Reichel

mgr I. Biała

mgr A. Mazur – Matczyńska

mgr I. Ciesielka

mgr A. Walczyńska

mgr M. Skalski

1 godz.

Konsultacje

Poradnia

4.

Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży, które utraciły wzrok

mgr A. Mazur – Matczyńska

mgr I. Maziarz

1 godz.

Terapia indywidualna

Poradnia

5.

Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży z afazją i innymi problemami w funkcjonowaniu poznawczym na tle zaburzeń neurologicznych

mgr A. Nosal

1 godz.

Terapia indywidualna

Poradnia

6.

Opieka psychologiczna nad młodzieżą eksperymentującą i zagrożoną uzależnieniem

mgr I. Ciesielka

1 godz.

Terapia indywidualna

Poradnia

7.

Terapia grupowa dzieci z problemami emocjonalnymi i adaptacyjnymi i w relacjach rówieśniczych

mgr K. Gruca

mgr A. Walczyńska

2 godz.

Terapia grupowa

Poradnia

8.

Terapia rodzin

mgr A. Walczyńska

1 - 2 godz.

Terapia

Poradnia

9.

Terapia dzieci z wadami słuchu

 

1 godz.

Terapia indywidualna

Poradnia

10.

Terapia dzieci z wadami wzroku

mgr A. Mazur – Matczyńska

mgr I. Maziarz

1 godz.

Terapia indywidualna

Poradnia

11.

Zespołowa terapia – „Ortograffiti” pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, pisaniu, czytaniu

mgr K. Gruca

1,5 godz.

Terapia grupowa

Poradnia

12.

Terapia pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi, dyslektycznymi oraz z trudnościami w uczeniu się technik czytania i pisania

mgr N. Oracz

mgr K. Gruca

mgr K. Mordarska

dr E. Cygnar

1 godz.

Terapia indywidualna

Poradnia

13.

Zajęcia doskonalące kompetencje emocjonalno – społeczne: komunikacja interpersonalna

mgr A. Walczyńska

1 godz.

Psychoedukacja

Poradnia

lub szkoła

14.

Zajęcia dotyczące technik uczenia się

mgr M. Kotlarz

1 godz.

Psychoedukacja

Poradnia

16.

Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami mowy

mgr U. Serkowska

mgr J. Stachoń

mgr A Józefów

mgr J. Łatka

mgr A. Marczyk

mgr A. Popardowska

1 godz.

Terapia indywidualna

Poradnia

17.

Terapia Biofeedback dla dzieci i młodzieży

mgr K. Mordarska

mgr A. Zdrzałka

mgr L. Zapolska - Turcik

1 godz.

Terapia indywidualna

Poradnia

18.

Terapia ręki

mgr K. Gruca

dr Elżbieta Cygnar

1 godz.

Terapia indywidualna

Poradnia

19.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki

mgr K. Gruca

1 godz.

Terapia indywidualna

Terapia grupowa

Poradnia

20.

Trening technik efektywnego uczenia się i rozwijania kreatywności dla uczniów zdolnych

mgr A. Mazur – Matczyńska

mgr A. Macheta – Baran

mgr J. Kulig

mgr N. Oracz

1 - 1/2 godz.

Terapia grupowa

(kl. V – VI SP)

Poradnia

21.

Program logopedyczny "Oddech i relaksacja"

mgr A. Popardowska

1 godz.

Terapia grupowa

Poradnia

 

 

 

ZAJĘCIA DLA DZIECI I UCZNIÓW PROWADZONE NA TERENIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

 

Lp.

Tematyka

Osoby prowadzące

Czas trwania

Forma

1.

Zajęcia integracyjne oraz z edukacji emocjonalnej dla przedszkoli i uczniów szkoły podstawowej

mgr N. Oracz

mgr K. Mordarska

mgr E. Tokarczyk

mgr I. Biała

mgr K. Gruca

mgr A. Reichel

mgr J. Kulig

mgr A. Zdrzałka

mgr L. Zapolska - Turcik

mgr A. Zielińska (SP)

Ok. 3 godz.

Warsztaty

2.

Zajęcia integracyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych

mgr A. Zielińska

mgr K. Gruca

mgr K. Mordarska

dr  E. Cygnar

mgr L. Zapolska - Turcik

Ok. 3 godz.

Warsztaty

3.

Zajęcia aktywizujące do wyboru dalszej edukacji, wyboru zawodu, pt. „Kim będę”

mgr M. Kotlarz

Ok. 3 godz.

Warsztaty

4.

Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne nt. przeciwdziałania agresji

mgr A. Zielińska

mgr K. Gruca

mgr A. Zdrzałka

Ok. 2 godz.

Warsztaty

5.

Zajęcia dotyczące przeciwdziałania agresji/ przemocy dla uczniów SP

mgr A. Zielińska

dr E. Cygnar

Ok. 3 godz.

Warsztaty

6.

Zajęcia dotyczące asertywności dla SP

mgr A. Zielińska

mgr K. Gruca

 mgr A. Reichel

dr N. Oracz

Ok. 2 godz.

Warsztaty

7.

Zajęcia dotyczące komunikacji interpersonalnej dla SP i szkoły ponadpodstawowej

mgr A. Zielińska

mgr A. Walczyńska

mgr A. Reichel (SP)

mgr N. Oracz (SP)

mgr J. Kulig (SP)

dr E. Cygnar

Ok. 2 godz.

Warsztaty

8.

Jak sobie radzić ze stresem? (klasy ponadpodstawowe)

mgr A. Walczyńska

mgr A. Zdrzałka

2 godz.

Trening

9.

Interwencja kryzysowa

mgr A. Walczyńska

wg potrzeb

Poza poradnią

 

  • W przypadku zajęć organizowanych na terenie przedszkoli, szkół i placówek, prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na miesiąc przed planowanym spotkaniem druk do pobrania ze strony poradni.