Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych

Podstawowym celem grupy wsparcia jest integracja środowiska specjalistów pracujących w szkołach na terenie miasta. Spotkania służą usprawnieniu przepływu informacji między pracownikami z różnych placówek oświatowych. Zajmujemy się przede wszystkim rozwiązywaniem bieżących problemów jakie napotykają w swojej pracy psycholodzy i pedagodzy. Dużą wagę przykładamy do tworzenia na spotkaniach przyjaznej atmosfery, umożliwiającej bezpieczne dzielnie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Uczestnicy mają okazję do poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji oraz doskonalenia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych.


Alicja Zdrzałka
Elżbieta Tokarczyk