Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

• wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu,
• przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
• monitorowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu

Sławomir Niedźwiedź - specjalista ds. admin.

telefon:
(018) 443 86 2
+48 509 745 510
+ 48 604 196 628

adres e-mail:
poradnia.pp@edu.nowysacz.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.