Na czym polega socjoterapia i kto może z niej skorzystać?

Socjoterapia to rodzaj terapii zajęciowej opartej na pracy grupowej. Skierowana jest przede wszystkim do osób, które mają trudności w kontaktach międzyludzkich. Terapia społeczna może być także pomocna w walce z kryzysami psychicznymi, edukacji dzieci i młodzieży.

Czemu służy socjoterapia?

Socjoterapia prowadzona w celach terapeutycznych służy przede wszystkim poszerzaniu umiejętności i poprawianiu relacji społecznych. Do celów terapeutycznych socjoterapii zaliczyć można też odreagowanie trudnych emocji, redukcję stresu czy pracę nad obrazem własnej osoby.
Edukacyjna funkcja socjoterapii skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Zajęcia grupowe mogą służyć: nauce zachowań społecznie akceptowanych, pełnienia funkcji społecznych, rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, są okazją do trenowania asertywności, umiejętności autoprezentacji czy wyrażania emocji. Praca w grupie to także szansa na lepsze poznanie samego siebie i pogłębienie wiedzy o innych.

Z socjoterapii może skorzystać również Twoje dziecko, jeśli:

• jest nieśmiałe, wycofane, ma trudność w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami,
• jest nadpobudliwe, ma problem z koncentracją, trudności w nauce,
• sprawia trudności wychowawcze, ma kłopoty z kontrolą emocji i funkcjonowaniu w grupach rówieśniczych.

Jak wyglądają zajęcia socjoterapeutyczne?

Terapia społeczna odbywa się w kilku- lub kilkunastoosobowych grupach – w zależności od wieku uczestników czy problemów, których rozwiązaniu mają służyć zajęcia.

Jakie są metody socjoterapii?

Socjoterapeuta może korzystać z rozmaitych metod pracy grupowej, np. burzy mózgów czy odgrywania ról. Ma również do dyspozycji wiele terapeutycznych aktywności, które dobiera w zależności od celów zajęć, a także ich odbiorców. Do często wykorzystywanych technik należą: psychodrama, biblioterapia, muzykoterapia, choreoterapia, rysunek terapeutyczny oraz gry i zabawy grupowe.