Dyrektor:

mgr Katarzyna Malik-Ziętek – psycholog
chevro

Wicedyrektor:

mgr Katarzyna Czarnecka – pedagog
chevro

psycholodzy:

mgr Iwona Biała – psycholog
chevro
mgr Iwona Ciesielka – psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel dyplomowany
chevro
mgr Urszula Drozd – psycholog, nauczyciel dyplomowany
chevro
mgr Anna Macheta – psycholog
chevro
mgr Agata Mazur–Matczyńska – psycholog
chevro
mgr Anna Nosal – psycholog
chevro
mgr Helena Zając – psycholog
chevro
mgr Alicja Zdrzałka – psycholog, nauczyciel mianowany, doradca zawodowy, terapeuta Biofeedback.
chevro
mgr Aneta Zielńska – psycholog
chevro

pedagodzy:

mgr Barbara Ćwik – surdopedagog
chevro
mgr Katarzyna Gruca – pedagog, socjoterapeuta
chevro
mgr Ewa Kulig – pedagog, psychoterapeuta
chevro
mgr Magdalena Kotlarz – pedagog
chevro
mgr Dorota Łukasik – pedagog, socjoterapeuta
chevro
mgr Irena Maziarz – tyflopedagog
chevro
mgr Katarzyna Mordarska – pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Biofeedback, nauczyciel mianowany
chevro
mgr Elżbieta Tokarczyk - pedagog, nauczyciel dyplomowany, doradca zawodowy
chevro
mgr Joanna Tomalczyk – pedagog
chevro
mgr Anastazja Walczyńska – pedagog
chevro

logopedzi:

mgr Agnieszka Józefów – logopeda
chevro
mgr Barbara Nawojowska – logopeda
chevro
mgr Agnieszka Popardowska – logopeda
chevro
mgr Urszula Serkowska – logopeda
chevro
mgr Joanna Stachoń – logopeda ze specjalizacją neurologopedii
chevro

lekarz konsultant:

Alicja Wajrak-Fałowska – lekarz konsultant
chevro

główna księgowa:

Jadwiga Ogorzałek – główny księgowy
chevro

pracownicy administracji:

Małgorzata Więcławek – specjalista ds. admin.
chevro
Maria Machowska - specjalista ds. admin.
chevro
Sławomir Niedźwiedź -specjalista ds. admin.
chevro

pracownicy obsługi:

Agnieszka Jasińska – starsza woźna
chevro
Klaudia Rolka – starsza woźna
chevro