Ministerstwo Edukacji Narodowej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Małopolski Pociąg do Kariery

Ośrodek Rozwoju Edukacji

mcdn.edu.pl

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Polskie Towarzystwo Dysleksji

ortograffiti.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Polskie Towarzystwo ADHD

Nowy Sącz

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu

Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Głuchych

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych "ZACISZE"

Odzyskać Więzi – Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem